• Home
 • Sanna Elisabet

Kurser

Nästa planerade kurstillfälle är Usui Holy Fire III Reiki Steg 2 den 19-20 januari 2019 men du kan alltid höra av dig till mig på tel 0736-969291 så bokar vi in ett datum som passar dig.

Att gå kurs i Reiki är mer än att bara lära sig en behandlingsmetod. Många upplever att en ny värld öppnas och du får en skjuts framåt i din personliga och andliga utveckling. Det blir mer naturligt att tänka att allt inuti dig och runt omkring dig består av energi, som du med hjälp av Reiki kan påverka på ett harmoniskt vis.
Reiki är en andlig väg som förespråkar respekt och vänlighet för allt liv. Reiki tror på kroppens, själens och andens inneboende kraft och utvecklingspotential. Precis som det mänskliga medvetandet så utvecklas Reiki hela tiden och det finns ingen gräns för vad vi kan åstadkomma med energin.

Om du går kurs hos mig kommer du att få lära dig en variant av Reiki som kallas för Holy Fire III Reiki. Holy Fire-energin har egenskaper som är ovanliga – den kan hjälpa oss att hela vårt ego. Vi pratar alltså inte om att ta bort eller förminska egot som så många andra spirituella vägar lär ut, utan om att hela egot eftersom man menar att egot har ett gudomligt syfte här på jorden. Energin hjälper oss också att frigöra social och kulturell betingning så att vi kan få djupare kontakt med vårt autentiska jag. Dessutom kan Holy Fire-energin upptäcka och hela skuggsidor hos oss som vi inte ens själva är medvetna om. Det är slumrande inaktiva delar av oss, ofta känslor som inte fått utrymme, som så länge de finns kvar ohelade hindrar oss från att uppleva livet fullt ut. Vi behöver ha ett brett känsloregister för att kunna känna oss fullkomligt levande.

Alla kan lära sig Reiki och efter kursen kommer dina händer att utstråla en harmonisk energi vid varje beröring av levande materia. Det kan upplevas som att dina händer blir varma eller som att de vibrerar. Varje persons upplevelse av energin är unik. Efter kursen blir du diplomerad Reikiutövare och kan börja ge behandlingar till andra. Det rekommenderas att du behandlar dig själv minst en timme varje dag under 21 dagar efter avslutad kurs.

Det finns tre nivåer på kurserna: Holy Fire Reiki 1, Holy Fire Reiki 2 och Holy Fire Reiki Master. I den första nivån lär du dig bland annat hur du ger behandling till dig själv och andra, i andra nivån får du lära dig tre symboler och hur du skickar Reiki på distans samt till situationer i det förflutna och framtiden, och i Reikimaster-utbildningen lär du dig mer avancerade metoder för helande samt blir lärare och får lära ut Reiki till andra.

Grundkursen består oftast av två dagar, men går också att göra på en dag. Jag erbjuder privata kurser till samma pris som ordinarie kurstillfällen, investering 2250 kr för grundkursen.

Kontakta mig så bestämmer vi ett datum 🙂

Varmt välkommen!

 

Usui Holy Fire III Reiki 1 Grundkurs

Ur kursinnehåll för Holy Fire III Reiki 1 Grundkurs:

 • Holy Fire-upplevelser. Sköna meditativa upplevelser av Holy Fire-energin som bland annat förbereder ditt energisystem inför placeringen.
 • Placering. Reikienergin installeras i ditt energisystem så att du kan kanalisera den för helande.
 • Holy Fire Reiki som andlig väg, vi pratar om begrepp som själ och ande och olika metafysiska nivåer.
 • Reikins historia
 • Reikibehandling med handpositioner och intuitivt. Du får öva på att ge och att ta emot Reiki.
 • Självbehandling med Reiki
 • Kenyoko (metod för att avskilja sig från klienter, tankar, känslor och bli centrerad i sig själv)
 • Gassho-meditationen

Grundkursen består av två heldagar. Du får diplom efter avslutad kurs och kan börja ge Reikibehandlingar till dig själv och andra.

Investering 2250 kr.

Holy Fire Reiki 1

 

Usui Holy Fire III Reiki 2 Fortsättningskurs

Förkunskaper: Grundkurs i Holy Fire Reiki

I fortsättningskursen får du lära dig tre symboler som kan användas för helande och personlig utveckling. Du får verktyg att mera medvetet styra Reiki till speciella områden eller energier du vill jobba med.

Ur kursinnehållet:

 • Placering av Holy Fire-energin för nivå 2: 3 Reikisymboler installeras i ditt energisystem så att du kan använda dem för helande
 • Chakrahealing
 • Skicka Reikibehandling på distans
 • Skicka Reiki till traumatiska händelser i det förgångna, så att känslorna förknippade till händelsen blir harmoniserade
 • Skicka Reiki till händelser i framtiden, till exempel inför en tentamen eller en operation
 • Skicka Reiki till att harmonisera en relation
 • Upplevelse av Holy Fire-kärlek
 • Gyoshi-Ho: Healing med ögonen

Fortsättningskursen görs på två heldagar. Kursavgift 3100 kr inklusive kursmanual och diplom.

Usui Holy Fire III Reiki Master

I denna tredje nivå blir du utbildad lärare i Holy Fire Reiki. Du får också lära dig mer avancerade healingtekniker och två nya symboler.

Ur kursinnehållet:

 • Upplevelse Helande i Livets flod
 • Fyra Tändningar genomförs som installerar Holy Fire i ditt energisystem
 • Hela andliga bindningar (frigöra personer och platser från andar)
 • Holy Fire-meditation
 • Din tidslinje scannas för att hitta händelser i behov av helande

Masterutbildningen genomförs på 3 heldagar. Kursavgift 6900 kr inklusive kursmanual och diplom.