Evenemang

Inka CACAO Ceremony and Wisdom Circle by lake Vänern
18-19 augusti 2018 i Friels bygdegård, Lidköping
Inka Cacao Ceremony
Vi möts i syster- och broderskap under två dagar för att ta del av uråldrig visdom från Anderna. Den andiska visdomen innehåller insikter som kan vägleda oss i denna tid av transformation som av inkafolket kallas Pachakutiq – omvändande av tid och rum. Vi tar kontakt med naturelementen och vår egen kraft genom vattenceremonier och med hjälp av naturmedicinen kakao. Ljudhealingresor används för att expandera vårt medvetande och upptäcka vår egen inre essens.

Inka- och Mayafolken konsumerade kakao på en mängd olika sätt: i ceremonier, som medicin, för visioner, som afrodisiakum, i ritualer för att öppna hjärtchakrat, få kontakt med högre naturliga frekvenser och expandera medvetande och kreativitet. Vi sätter kraftfulla intentioner och lär oss hur vi rituellt dricker av det heliga kakaoelixiret för visdom – Gudarnas dryck – och hur den kan användas som ett verktyg för manifestation och balans i våra liv.

I över femtusen år tillverkade olika kulturer i Anderna psyko-akustiska ceremoniella instrument som producerar vibrationer för att expandera medvetandet. När europeerna erövrade marken hölls kunskapen om de heliga ljudupplevelserna hemlig. I hundratals år har denna form av ljudhealing varit tyst, i väntan på denna tid i historien att vakna på nytt och delas med världen.

Inkari, visdomshållare och officiell representant från Inkasamhället, kommer att vägleda oss under dessa två dagar. Inkari är andisk mystiker, herbalist och healer (fem generationers familjetradition) från Anderna i Peru. Han är shaman inom norra och södra traditionerna, visionär, lärare, ljudhealer, coach, författare och artist.

Inkari har mer än tjugo års erfarenhet och djup kunskap om alternativ visdom, energiarbete och tekniker, och har delat denna kunskap runtom i världen de senaste tio åren. Han har integrerat vetenskap, teknologi, kvantfysik, neurovetenskap, näringslära, frekvens- och ljudapplikationer, resonans, zen, taoism och tantra, för att bygga broar mellan sprititualism och vetenskap, gammal och modern visdom som är grundad och integrerad i våra mentala, emotionella, fysiska, spirituella och energetiska intelligenser och kroppar.

Dagarna innan och efter kommer det att finnas tillfälle till enskild healingsession med Inkari. Pris 800 kr. Mer information om detta kommer senare.

Vi träffas i det idylliska Friel, 3 mil från Lidköping. Orten är omgärdad av vackra åkrar och ängar och det är en fin promenad ner till vattnet och klipporna vid Vänern där vi kommer ha vattenceremonin. Det kommer också finnas tid för bad. Kontakten med vattenelementet gör underverk för att rena våra energisystem från tunga energier.

ÖVERNATTNING
Det går bra att sova över i bygdegården om du tar med dig egen luftmadrass/liggunderlag och sovsäck. Vill du hellre ta in på hotell/vandrarhem/stuga över natten finns t ex Backgårdens Turism & Kultur i Lavad, www.backgardens.se , Närebo Gårdshotell strax utanför Lidköping, http://www.narebo.se/rummen.aspx , samt ett stort antal boendealternativ i Lidköping som ligger 3 mil från Friel.

INFORMATION OCH KONTAKT
Datum: 18-19 augusti 2018
Plats: Friels Bygdegård. Friel är en by i Lidköpings kommun i Västergötland. Orten ligger ca 3 mil väster om Lidköping, söder om Vänern och tre kilometer nordost om Tun.
Pris: 1800 kr för båda dagarna eller 1000 kr om du bara vill vara med en av dagarna. Privat healing 800 kr.

Anmälan: susaste@outlook.com eller 0736-969291
För att säkra din plats betalar du in 400 kr i anmälningsavgift senast två veckor före evenemanget och resterande senast en vecka före evenemanget startar. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuellt förhinder.

ATT TA MED:
-Vattenflaska
-Instrument, om du vill spela.
-En mugg och en sked till kakaoceremonin.
-Ni är välkomna att ta med gåvor i form av frön, blommor, sötsaker, naturlig rökelse, färsk eller torkad frukt, eller andra organiska produkter som vi alla kan dela på slutet av ceremonin.
-Sovsäck och liggunderlag/luftmadrass om du vill sova över i bygdegården.
-Badkläder

-Kudde/yogamatta att sitta på

FÖRBEREDELSER:
För att förbereda dig inför kakaoceremonin rekommenderas att du har en lätt diet åtminstone 2 dagar innan evenemanget, gärna längre. Endast vegetarisk mat, inget vitt socker, inget vitt bröd, inga laktosprodukter, ingen alkohol och droger. Ät helst ekologisk mat och undvik kemikalier. Istället för socker kan du äta honung eller agave sirap och byt ut salt mot havssalt eller himalayasalt.

Avhållsamhet från sex rekommenderas före ceremonin.

Meddela om du tar mediciner eller har någon hjärtsjukdom.

Ha på dig ljusa kläder (naturliga vita färger, ljusa jordtoner etc) till ceremonierna.

Evenemanget kommer att hållas på engelska.

VARMT VÄLKOMNA!
/Susanna och Inkari
___________________
Information in English:
INKA CACAO Ceremony- Inka Sound healing journey Sweden

2018 brings to humanity the opportunity to achieve a broad perspective about ourselves and our collective roll and future in the planet.
How aware, open and prepare we are to integrate successfully the diversity of new information, energies and changes coming into our reality?
The Ancient wisdom of the Andean communities, called also Inkas in South America is very alive, rich and powerful and is actively remodeling the limited ideas and unbalanced concepts of our ”modern world”, showing even to our modern science its limited way of perceiving our reality.
The Andean wisdom contains vital information, wisdom, healing and insights to support individuals and collective growing in this times of transformation that we called Pachakutiq (The return of the great cycle). Guiding humanity in the achievement of a life in excellence and harmony.

Program overview
• * The Inka tradition, principles, cosmology and Spirituality.
• * Andean principles of wisdom and the Andean science of harmony to achieve balance in our lives.
• * Tawa Inka energy exercises for balancing and healing.
• * TAWA CHAKANA Inka ritual and initiation: receiving the new energies, cleansing & purification from the source of wisdom.
• *Inka sound healing journey, Ceremonial visionary drumming circle & Native NECTAR sacred dance.
• The wisdom of the Inka Kakao spirit, INKA KAKAO CEREMONY & celebration.
• Water ceremony

*The participants are welcome to bring gifts to our collective abundance table, in the form of: seeds, flowers, sweets, natural incense, fresh or dry fruits and organic ecological foods to be share together (Organic & natural products are recommended)

Inka energy & sound healing individual sessions

Individual private healing sessions with Inkari will be available before and after the event.
The sessions must be book ahead in time with the respective organizers.

What is Inka Healing?

Inka healing is an ancient system of techniques of the Inka people of the Andes, achieve under thousands of years of pure observation and study of nature.
Living creative energy (ki, Chi, Prana or Kawsay as we called in the Inka ancient language) is manifest in all of creation and the Earth (Pacha Mama), Mountains (Apus), elders Ancestors, helper spirits from nature and animal spirits. Inka healing is an efficient method to remove and transform the heavy energies which causes blockages, through various healing techniques such as extraction, illumination and transmutation (of heavy energy into light), sound vibrational and resonance healing, and energetic rewiring.
Living energy that has been lost can be reclaimed through soul retrieval and energy investiture.
Pedro Inkari, healer/shaman, from a family tradition of five generations, is here sharing this wisdom from the Inka people with us.

INKA SOUND HEALING TAWA

For over five thousand years, different cultures in the Andes produced psycho-acoustically tuned ceremonial Instruments which produce vibrations that induce an expanded state of consciousness different from anything known today. When the European conquistadors entered their land they did not share the sacred sound experience with the invaders. For hundreds of years this sacred sound healing form have remained silent, waiting for this point in history to reawaken and be shared.

What can Inka Healing do for you?

• Effectively Ground your system with a natural grid of energy, bringing you back to your own power.
• Prevent, energetical, emotional, physical and Mental illnesses.
• Remove stagnated heavy energies from your system and release of past blockages and traumatic memory.
• Empower your creativity and create Joy In Your Life.
• Develop Your capacity To Give And Receive the natural flow of energy (Love, healing, abundance, wisdom, realization)
• Helps You reconnect with the natural forces, wisdom of nature and your own self, generating purpose and vitality in life.
• Open the possibilities for you to identify, feel, understand and see your own life vision.
Sessions duration around 40 min to 1 hr.

INKA SACRED KACAO CEREMONY: An ancient heart-opening & consciousness expanding ceremony.
The Inka and Mayans consumed Cacao in a variety of forms: in ceremonies, as a medicine, for vision quest, as aphrodisiac and in celebration and rituals to open their hearts, connect with higher natural frequencies & expand their consciousness and creativity.
The Sacred Inka Cacao (KACAO) ceremony open the portals to explore the subtile essence and wisdom in our reality, we create a suitable space for the Kakao sacred spirit to guide us, according to Andean ancient family tradition from our Inka ancestors from Perú, using also the mystic sounds, vibration and frequency from ancient Inka instruments, meditation, dance, breathing exercises and more.
Setting powerful intentions and learning how the ritualistic drinking of our sacred Cacao elixir of wisdom or the brew of the gods could be use as a manifestation and balancing tool in our lives.
In this sacred safe space you will enter a living network of rich and meaningful exploration, grounding experiences, a heightened sense of connectedness with a natural grid of energy and wisdom, and the potential of your own inner power.
Some of the benefits of Cacao Medicine

CACAO has been celebrated as the Food of the Gods.
This Magical Bean:
Induces and celebrates LOVE…
Creates a chemical euphoria that fosters a joyful relationship with all living things
Helps to open the heart chakra
Brings culinary joy
Calls forth peace and compassion and lowers stress
Is naturally high in antioxidants
Has aphrodisiac qualities
Stimulates the imagination
Feeds the God/ Goddess-Spirit within You
In short, It’s Heaven on Earth!

About the facilitator:
Inkari
Inkari, wisdom keeper and official ambassador from the Inka community, Andean mystic, hertbalist and healer (Five generations family line tradition) from the Andes in Peru.
Initiated into Shamanism (North & South traditions) Visionary, teacher, sound healer, coach, author and artist.

Founder of TAWA Inka Andean international Platform for awareness.
Inkari have an experience and deep knowledge in the alternative wisdom, energy work and techniques of more than 20 years, sharing this knowledge all around the world the last ten years, integrating also the cutting edge science, technology, information, and tools of quantum physics, Neuroscience, nutrition, frequency and sound applications, resonance, and vibrational modeling, Zen, Taoism, and Tantra, in order to create a bridging platform between spirituality/ science, ancient and modern wisdom that is grounded and integrated in our mental, emotional, physical, spiritual, and energetical intelligences and bodies.

RAYMI
NATIVE NECTAR- Sacred Dance & Music™
“Raymi” in the old language of the inkas means celebration & joyful expansion.™
A sacred dynamic space for exploration, expressive movement, tribal transformation, divine sweat and celebration.
A unique opportunity to explore movements that are designed to clear the body of heavy energy through the use of ancient Inka Andean tribal energy dance from South America and shamanic dance styles. These sacred movements are fused into one vivid dance experience.

Welcome to a unique, instructive and rich event.

Holy Fire Reiki Steg 2 den 3-4 juli 2018

Förkunskaper: Grundkurs i Holy Fire ReikiI fortsättningskursen får du lära dig tre symboler som kan användas för helande och personlig utveckling. Du får verktyg att mera medvetet styra Reiki till speciella områden eller energier du vill jobba med.
Ur kursinnehållet:
• Placering av Holy Fire-energin för nivå 2: 3 Reikisymboler installeras i ditt energisystem så att du kan använda dem för helande
• Chakrahealing
• Healingteknik för att förändra vanor och mönster hos dig själv
• Skicka Reikibehandling på distans
• Skicka Reiki till traumatiska händelser i det förgångna, så att känslorna förknippade till händelsen blir harmoniserade
• Skicka Reiki till händelser i framtiden, till exempel inför en tentamen eller en operation
• Skicka Reiki till att harmonisera en relation
• Upplevelse av Holy Fire-kärlek
• Gyoshi-Ho: Healing med ögonen
Fortsättningskursen görs på två heldagar. Kursavgift 3100 kr inklusive kursmanual och diplom.

Datum: 3-4 juli 2018
Tid: 9-15:30 båda dagarna
Plats: Östbygatan 22C, vån 3

Välkomna💫☀️🔥

 

INKA CACAO Ceremony – Inka Sound healing journey 12 maj 2018

Inka Cacao Ceremony

I maj kommer Inkari Tawa Inkari tillbaka till Lidköping för en Sound Healing Journey och Inka Cacao Ceremony. 12 maj sker ceremonin och 10,11,13 och 14 maj kan du boka in enskilda healingsessioner med Inkari hos mig i Lidköping. Boka på tel 0736-969291. Välkommen!

/Susanna

ANMÄLAN TILL CEREMONI

Du anmäler dig genom att maila till susaste@outlook.com eller genom att ringa 0736-969291. De uppgifter vi vill ha av dig är namn, mailadress och telefonnummer. Kostnad 1250 kr.

Datum och tid: 12 maj 2018 kl 11-18

Plats: Östbygatan 22C, Lidköping

Dagen innehåller Inkaris berättande och delande av sin visdom, en TAWA – inka ljudhealingresa, RAYMI – traditionell dans och frigörande rörelser och en kakaoceremoni. Vi avslutar med en gemensam måltid, så sluttiden kan komma att skjutas någon eller några timmar framåt.

Varmt välkommen!

HEALINGSESSIONER

Den 10-11 och 13-14 maj 2018 erbjuder Inkari individuella healingsessioner. Inkahealing är ett system av tekniker från Inkafolket i Anderna som utarbetats under tusentals år av observation av naturen. Levande kreativ energi eller Kawsay som det heter på inkaindianernas språk finns i allt levande och i Moder Jord (Pachamama), berg (Apus), förfäderna, naturandar och djurandar. Inkahealing kan effektivt ta bort och transformera tunga energier som orsakar blockeringar. Det görs genom healingtekniker som extraktion, illumination, transmutation och ljud- och resonanshealing. Levande energi som gått förlorad kan återfås genom själsåterföring.

De privata sessionerna hålls i Lidköping. Boka via telefon/sms till 0736-969291 (Susanna Stenberg). Pris 800 kr. Sessionerna varar 40 – 60 minuter. Plats Östbygatan 22C, vån 3, Lidköping.

Varmt välkommen!

 INKA SACRED KACAO CEREMONY: En helig hjärtöppnande och medvetandeexpanderande ceremoni.

Inka- och Mayafolken konsumerade kakao på en mängd olika sätt: i ceremonier, som medicin, för visioner, som afrodisiakum, i ritualer för att öppna hjärtchakrat, få kontakt med högre naturliga frekvenser och expandera medvetande och kreativitet.

Den heliga kakaoceremonin öppnar portaler för att utforska essensen och visdomen i vår verklighet, vi skapar utrymme för kakaoanden att vägleda oss, i enlighet med uråldriga andiska familjetraditioner från Inkaförfäderna i Peru. Ljud, vibration och frekvens från inkainstrument, meditation, dans och andningsövningar förstärker upplevelsen.

Vi sätter kraftfulla intentioner och lär oss hur vi rituellt dricker av det heliga kakaoelixiret för visdom – Gudarnas dryck – och hur den kan användas som ett verktyg för manifestation och balans i våra liv.

I det trygga utrymme som skapas kommer du att träda in i ett levande nätverk av rik och meningsfull utforskning, jordande upplevelser, en förhöjd känsla av kontakt med ett naturligt nätverk av energi och visdom, och se potentialen i din egen kraft.

INKA SOUND HEALING TAWA

I över femtusen år tillverkade olika kulturer i Anderna psyko-akustiska ceremoniella instrument som producerar vibrationer för att expandera medvetandet. När europeerna erövrade marken delades inte kunskapen om de heliga ljudupplevelserna med invaderarna. I hundratals år har denna form av helig ljudhealing varit tyst, i väntan på denna tid i historien att vakna på nytt och delas med världen. Nu får vi tillfälle att ta del av denna unika ljudhealing.

INKARI

Inkari, visdomshållare och officiell representant från Inkasamhället, andisk mystiker, herbalist och healer (fem generationers familjetradition) från Anderna i Peru. Initierad i shamanism (norra och södra traditionerna), visionär, lärare, ljudhealer, coach, författare och artist.

Grundare av TAWA Inka Andean international Platform for awareness.

Inkari har mer än tjugo års erfarenhet och djup kunskap om alternativ visdom, energiarbete och tekniker, och har delat denna kunskap runtom i världen de senaste tio åren. Han har integrerat vetenskap, teknologi, kvantfysik, neurovetenskap, näringslära, frekvens- och ljudapplikationer, resonans, zen, taoism och tantra, för att bygga broar mellan sprititualism och vetenskap, gammal och modern visdom som är grundad och integrerad i våra mentala, emotionella, fysiska, spirituella och energetiska intelligenser och kroppar.

PROGRAM

 • Inkatraditionen, principer, kosmologi och spiritualism
 • De andiska principerna för visdom och harmoni för att uppnå balans i våra liv
 • Tawa Inka energiövningar för balans och helande
 • TAWA CHAKANA inkaritual och initiering: mottagande av de nya energierna, utrensning och rening från visdomskällan
 • Inka ljudhealing, ceremoniell visionär trumcirkel och Native Nectar helig dans
 • Visdom från kakaoanden, Inka Kakaoceremoni

Vi kommer att servera en lättare vegetarisk måltid.

ATT TA MED:

-Vattenflaska
-Instrument, om du vill spela.
-En mugg och en sked till kakaoceremonin.
-Ni är välkomna att ta med gåvor i form av frön, blommor, sötsaker, naturlig rökelse, färsk eller torkad frukt, eller andra organiska produkter som vi alla kan dela på slutet av ceremonin.

FÖRBEREDELSER:
För att kakaodrycken ska ha så stor verkan som möjligt och att utrensningen inte blir så intensiv rekommenderas att du har en lätt diet åtminstone 2 dagar innan eventet, gärna längre. Endast vegetarisk mat, inget socker, inget vitt bröd, inga laktos produkter, ingen alkohol och droger. Ät helst biologisk mat och undvik kemikalier. Istället för socker kan du äta honung eller agave sirap och byt ut salt mot havssalt eller himalayasalt.

Om du tar mediciner eller har någon hjärtsjukdom måste du meddela detta.

Ha gärna på er naturliga kläder som är sköna med bra rörlighet och i ljusa färger (naturliga vita färger, ljusa jordtoner etc) för att synkronisera lättare med kakaoanden.

Evenemanget kommer att hållas på engelska.

VARMT VÄLKOMNA!

_______________________________________

ENGLISH

INKA CACAO Ceremony- Inka Sound healing journey Sweden

2018 brings to humanity the opportunity to achieve a broad perspective about ourselves and our collective roll and future in the planet.

How aware, open and prepare we are to integrate successfully the diversity of new information, energies and changes coming into our reality?

The Ancient wisdom of the Andean communities, called also Inkas in South America is very alive, rich and powerful and is actively remodeling the limited ideas and unbalanced concepts of our ”modern world”, showing even to our modern science its limited way of perceiving our reality.

The Andean wisdom contains vital information, wisdom, healing and insights to support individuals and collective growing in this times of transformation that we called Pachakutiq (The return of the great cycle). Guiding humanity in the achievement of a life in excellence and harmony.

Program overview

 • * The Inka tradition, principles, cosmology and Spirituality.
 • * Andean principles of wisdom and the Andean science of harmony to achieve balance in our lives.
 • * Tawa Inka energy exercises for balancing and healing.
 • * TAWA CHAKANA Inka ritual and initiation: receiving the new energies, cleansing & purification from the source of wisdom.
 • *Inka sound healing journey, Ceremonial visionary drumming circle & Native NECTAR sacred dance.
 • The wisdom of the Inka Kakao spirit, INKA KAKAO CEREMONY & celebration.

*The participants are welcome to bring gifts to our collective abundance table, in the form of: seeds, flowers, sweets, natural incense, fresh or dry fruits and organic ecological foods to be share together (Organic & natural products are recommended)

Inka energy & sound healing individual sessions

Individual private healing sessions with Inkari will be available before and after the event.

The sessions must be book ahead in time with the respective organizers.

What is Inka Healing?

Inka healing is an ancient system of techniques of the Inka people of the Andes, achieve under thousands of years of pure observation and study of nature.
Living creative energy (ki, Chi, Prana or Kawsay as we called in the Inka ancient language) is manifest in all of creation and the Earth (Pacha Mama), Mountains (Apus), elders Ancestors, helper spirits from nature and animal spirits. Inka healing is an efficient method to remove and transform the heavy energies which causes blockages, through various healing techniques such as extraction, illumination and transmutation (of heavy energy into light), sound vibrational and resonance healing, and energetic rewiring.
Living energy that has been lost can be reclaimed through soul retrieval and energy investiture.
Pedro Inkari, healer/shaman, from a family tradition of five generations, is here sharing this wisdom from the Inka people with us.

INKA SOUND HEALING TAWA
For over five thousand years, different cultures in the Andes produced psycho-acoustically tuned ceremonial Instruments which produce vibrations that induce an expanded state of consciousness different from anything known today. When the European conquistadors entered their land they did not share the sacred sound experience with the invaders. For hundreds of years this sacred sound healing form have remained silent, waiting for this point in history to reawaken and be shared.

What can Inka Healing do for you?

 • Effectively Ground your system with a natural grid of energy, bringing you back to your own power.
 • Prevent, energetical, emotional, physical and Mental illnesses.
 • Remove stagnated heavy energies from your system and release of past blockages and traumatic memory.
 • Empower your creativity and create Joy In Your Life.
 • Develop Your capacity To Give And Receive the natural flow of energy (Love, healing, abundance, wisdom, realization)
  • Helps You reconnect with the natural forces, wisdom of nature and your own self, generating purpose and vitality in life.
 • Open the possibilities for you to identify, feel, understand and see your own life vision.

Sessions duration around 40 min to 1 hr.

INKA SACRED KACAO CEREMONY: An ancient heart-opening & consciousness expanding ceremony.

The Inka and Mayans consumed Cacao in a variety of forms:  in ceremonies, as a medicine, for vision quest, as aphrodisiac and in celebration and rituals to open their hearts, connect with higher natural frequencies & expand their consciousness and creativity.

(We introduced in Scandinavia the first Inka Cacao ceremony 8 years ago and we feel is time to share it in the North again)

The Sacred Inka Cacao (KACAO) ceremony open the portals to explore the subtile essence and wisdom in our reality, we create a suitable space for the Kakao sacred spirit to guide us, according to Andean ancient family tradition from our Inka ancestors from Perú, using also the mystic sounds, vibration and frequency from ancient Inka instruments, meditation, dance, breathing exercises and more.

Setting powerful intentions and learning how the ritualistic drinking of our sacred Cacao elixir of wisdom or the brew of the gods could be use as a manifestation and balancing tool in our lives.

In this sacred safe space you will enter a living network of rich and meaningful exploration, grounding experiences, a heightened sense of connectedness with a natural grid of energy and wisdom, and the potential of your own inner power.

Some of the benefits of Cacao Medicine 

CACAO has been celebrated as the Food of the Gods.

This Magical Bean:
Induces and celebrates LOVE…
Creates a chemical euphoria that fosters a joyful relationship with all living things
Helps to open the heart chakra
Brings culinary joy
Calls forth peace and compassion and lowers stress
Is naturally high in antioxidants
Has aphrodisiac qualities
Stimulates the imagination
Feeds the God/ Goddess-Spirit within You
In short, It’s Heaven on Earth!

About the facilitator:

Inkari

Inkari, wisdom keeper and official ambassador from the Inka community, Andean mystic, hertbalist and healer (Five generations family line tradition) from the Andes in Peru.

Initiated into Shamanism (North & South traditions) Visionary, teacher, sound healer, coach, author and artist.

Founder of TAWA Inka Andean international Platform for awareness.

Inkari have an experience and deep knowledge in the alternative wisdom, energy work and techniques of more than 20 years, sharing this knowledge all around the world the last ten years, integrating also the cutting edge science, technology, information, and tools of quantum physics, Neuroscience, nutrition, frequency and sound applications, resonance, and vibrational modeling, Zen, Taoism, and Tantra, in order to create a bridging platform between spirituality/ science, ancient and modern wisdom that is grounded and integrated in our mental, emotional, physical, spiritual, and energetical intelligences and bodies.

RAYMI

NATIVE NECTAR- Sacred Dance & Music™

“Raymi” in the old language of the inkas means celebration & joyful expansion.™

A sacred dynamic space for exploration, expressive movement, tribal transformation, divine sweat and celebration.

A unique opportunity to explore movements that are designed to clear the body of heavy energy through the use of ancient Inka Andean tribal energy dance from South America and shamanic dance styles. These sacred movements are fused into one vivid dance experience.

Welcome to a unique, instructive and rich event.

TAWA -Inka Andean Platform website:

 www.tawa.nu

 

 

Inka Workshop & Cacao Ceremony with Inkari
facebook
instagram

INKA WISDOM WORKSHOP & CACAO CEREMONY

INFORMATION OCH KONTAKT:

Datum: 6 maj 2017
Plats: Yinyoga Life, Kinnegatan 21, Lidköping
Pris: 1150 Sek, Privat healing: 700 Sek
Tid: 11:00 – 18:00
Anmälan till: vanja@yinyogalife.se

Ett unikt tillfälle att ta del av uråldrig visdom från Anderna!

Under en magisk dag kommer vi under ledning av Inkari, shaman från Peru, att delta i en helig kakaoceremoni, få ta emot ljudhealing, utöva energiövningar för balansering och helande, och få information om Inkatraditionen.

 INKA SACRED KACAO CEREMONY: En helig hjärtöppnande och medvetandeexpanderande ceremoni.

Inka- och Mayafolken konsumerade kakao på en mängd olika sätt: i ceremonier, som medicin, för visioner, som afrodisiakum, i ritualer för att öppna hjärtchakrat, få kontakt med högre naturliga frekvenser och expandera medvetande och kreativitet.

Den heliga kakaoceremonin öppnar portaler för att utforska essensen och visdomen i vår verklighet, vi skapar utrymme för kakaoanden att vägleda oss, i enlighet med uråldriga andiska familjetraditioner från Inkaförfäderna i Peru. Ljud, vibration och frekvens från inkainstrument, meditation, dans och andningsövningar förstärker upplevelsen.

Vi sätter kraftfulla intentioner och lär oss hur vi rituellt dricker av det heliga kakaoelixiret för visdom – Gudarnas dryck – och hur den kan användas som ett verktyg för manifestation och balans i våra liv.

I det trygga utrymme som skapas kommer du att träda in i ett levande nätverk av rik och meningsfull utforskning, jordande upplevelser, en förhöjd känsla av kontakt med ett naturligt nätverk av energi och visdom, och se potentialen i din egen kraft.

INKA SOUND HEALING TAWA

I över femtusen år tillverkade olika kulturer i Anderna psyko-akustiska ceremoniella instrument som producerar vibrationer för att expandera medvetandet. När europeerna erövrade marken delades inte kunskapen om de heliga ljudupplevelserna med invaderarna. I hundratals år har denna form av helig ljudhealing varit tyst, i väntan på denna tid i historien att vakna på nytt och delas med världen. Nu får vi tillfälle att ta del av denna unika ljudhealing.

INKARI

Inkari, visdomshållare och officiell representant från Inkasamhället, andisk mystiker, herbalist och healer (fem generationers familjetradition) från Anderna i Peru. Initierad i shamanism (norra och södra traditionerna), visionär, lärare, ljudhealer, coach, författare och artist.

Grundare av TAWA Inka Andean international Platform for awareness.

Inkari har mer än tjugo års erfarenhet och djup kunskap om alternativ visdom, energiarbete och tekniker, och har delat denna kunskap runtom i världen de senaste tio åren. Han har integrerat vetenskap, teknologi, kvantfysik, neurovetenskap, näringslära, frekvens- och ljudapplikationer, resonans, zen, taoism och tantra, för att bygga broar mellan sprititualism och vetenskap, gammal och modern visdom som är grundad och integrerad i våra mentala, emotionella, fysiska, spirituella och energetiska intelligenser och kroppar.

PROGRAM

 • Inkatraditionen, principer, kosmologi och spiritualism
 • De andiska principerna för visdom och harmoni för att uppnå balans i våra liv
 • Tawa Inka energiövningar för balans och helande
 • TAWA CHAKANA inkaritual och initiering: mottagande av de nya energierna, utrensning och rening från visdomskällan
 • Inka ljudhealing, ceremoniell visionär trumcirkel och Native Nectar helig dans
 • Visdom från kakaoanden, Inka Kakaoceremoni

Vi kommer att servera en lättare vegetarisk måltid samt kaffe/te med frukt och rawfoodbollar.

INDIVIDUELLA SESSIONER

 Dagen före och dagen efter ceremonin finns det möjlighet att boka individuella healingsessioner med Inkari. Detta bokas i förväg.

ATT TA MED:

-Vattenflaska
-Instrument, om du vill spela.
-En mugg och en sked till kakaoceremonin.
-Ni är välkomna att ta med gåvor i form av frön, blommor, sötsaker, naturlig rökelse, färsk eller torkad frukt, eller andra organiska produkter som vi alla kan dela på slutet av ceremonin.

FÖRBEREDELSER:
För att kakaodrycken ska ha så stor verkan som möjligt och att utrensningen inte blir så intensiv rekommenderas att du har en lätt diet åtminstone 2 dagar innan eventet, gärna längre. Endast vegetarisk mat, inget socker, inget vitt bröd, inga laktos produkter, ingen alkohol och droger. Ät helst biologisk mat och undvik kemikalier. Istället för socker kan du äta honung eller agave sirap och byt ut salt mot havssalt eller himalayasalt.

Om du tar mediciner eller har någon hjärtsjukdom måste du meddela detta.

Ha gärna på er naturliga kläder som är sköna med bra rörlighet och i ljusa färger (naturliga vita färger, ljusa jordtoner etc) för att synkronisera lättare med kakaoanden.

Evenemanget kommer att hållas på engelska.

VARMT VÄLKOMNA!

____________________________________________________

ENGLISH

INKA CACAO Ceremony- Inka Sound healing journey Sweden 2017

2016 brings to humanity the opportunity to achieve a broad perspective about ourselves and our collective roll and future in the planet.

How aware, open and prepare we are to integrate successfully the diversity of new information, energies and changes coming into our reality?

The Ancient wisdom of the Andean communities, called also Inkas in South America is very alive, rich and powerful and is actively remodeling the limited ideas and unbalanced concepts of our ”modern world”, showing even to our modern science its limited way of perceiving our reality.

The Andean wisdom contains vital information, wisdom, healing and insights to support individuals and collective growing in this times of transformation that we called Pachakutiq (The return of the great cycle). Guiding humanity in the achievement of a life in excellence and harmony.

Program overview

 • * The Inka tradition, principles, cosmology and Spirituality.
 • * Andean principles of wisdom and the Andean science of harmony to achieve balance in our lives.
 • * Tawa Inka energy exercises for balancing and healing.
 • * TAWA CHAKANA Inka ritual and initiation: receiving the new energies, cleansing & purification from the source of wisdom.
 • *Inka sound healing journey, Ceremonial visionary drumming circle & Native NECTAR sacred dance.
 • The wisdom of the Inka Kakao spirit, INKA KAKAO CEREMONY & celebration.

*The participants are welcome to bring gifts to our collective abundance table, in the form of: seeds, flowers, sweets, natural incense, fresh or dry fruits and organic ecological foods to be share together (Organic & natural products are recommended)

Inka energy & sound healing individual sessions

Individual private healing sessions with Inkari will be available before and after the event.

The sessions must be book ahead in time with the respective organizers.

What is Inka Healing?

Inka healing is an ancient system of techniques of the Inka people of the Andes, achieve under thousands of years of pure observation and study of nature.
Living creative energy (ki, Chi, Prana or Kawsay as we called in the Inka ancient language) is manifest in all of creation and the Earth (Pacha Mama), Mountains (Apus), elders Ancestors, helper spirits from nature and animal spirits. Inka healing is an efficient method to remove and transform the heavy energies which causes blockages, through various healing techniques such as extraction, illumination and transmutation (of heavy energy into light), sound vibrational and resonance healing, and energetic rewiring.
Living energy that has been lost can be reclaimed through soul retrieval and energy investiture.
Pedro Inkari, healer/shaman, from a family tradition of five generations, is here sharing this wisdom from the Inka people with us.

INKA SOUND HEALING TAWA
For over five thousand years, different cultures in the Andes produced psycho-acoustically tuned ceremonial Instruments which produce vibrations that induce an expanded state of consciousness different from anything known today. When the European conquistadors entered their land they did not share the sacred sound experience with the invaders. For hundreds of years this sacred sound healing form have remained silent, waiting for this point in history to reawaken and be shared.

What can Inka Healing do for you?

 • Effectively Ground your system with a natural grid of energy, bringing you back to your own power.
 • Prevent, energetical, emotional, physical and Mental illnesses.
 • Remove stagnated heavy energies from your system and release of past blockages and traumatic memory.
 • Empower your creativity and create Joy In Your Life.
 • Develop Your capacity To Give And Receive the natural flow of energy (Love, healing, abundance, wisdom, realization)
  • Helps You reconnect with the natural forces, wisdom of nature and your own self, generating purpose and vitality in life.
 • Open the possibilities for you to identify, feel, understand and see your own life vision.

Sessions duration around 40 min to 1 hr.

INKA SACRED KACAO CEREMONY: An ancient heart-opening & consciousness expanding ceremony.

The Inka and Mayans consumed Cacao in a variety of forms:  in ceremonies, as a medicine, for vision quest, as aphrodisiac and in celebration and rituals to open their hearts, connect with higher natural frequencies & expand their consciousness and creativity.

(We introduced in Scandinavia the first Inka Cacao ceremony 8 years ago and we feel is time to share it in the North again)

The Sacred Inka Cacao (KACAO) ceremony open the portals to explore the subtile essence and wisdom in our reality, we create a suitable space for the Kakao sacred spirit to guide us, according to Andean ancient family tradition from our Inka ancestors from Perú, using also the mystic sounds, vibration and frequency from ancient Inka instruments, meditation, dance, breathing exercises and more.

Setting powerful intentions and learning how the ritualistic drinking of our sacred Cacao elixir of wisdom or the brew of the gods could be use as a manifestation and balancing tool in our lives.

In this sacred safe space you will enter a living network of rich and meaningful exploration, grounding experiences, a heightened sense of connectedness with a natural grid of energy and wisdom, and the potential of your own inner power.

Some of the benefits of Cacao Medicine 

CACAO has been celebrated as the Food of the Gods.

This Magical Bean:
Induces and celebrates LOVE…
Creates a chemical euphoria that fosters a joyful relationship with all living things
Helps to open the heart chakra
Brings culinary joy
Calls forth peace and compassion and lowers stress
Is naturally high in antioxidants
Has aphrodisiac qualities
Stimulates the imagination
Feeds the God/ Goddess-Spirit within You
In short, It’s Heaven on Earth!

About the facilitator:

Inkari

Inkari, wisdom keeper and official ambassador from the Inka community, Andean mystic, hertbalist and healer (Five generations family line tradition) from the Andes in Peru.

Initiated into Shamanism (North & South traditions) Visionary, teacher, sound healer, coach, author and artist.

Founder of TAWA Inka Andean international Platform for awareness.

Inkari have an experience and deep knowledge in the alternative wisdom, energy work and techniques of more than 20 years, sharing this knowledge all around the world the last ten years, integrating also the cutting edge science, technology, information, and tools of quantum physics, Neuroscience, nutrition, frequency and sound applications, resonance, and vibrational modeling, Zen, Taoism, and Tantra, in order to create a bridging platform between spirituality/ science, ancient and modern wisdom that is grounded and integrated in our mental, emotional, physical, spiritual, and energetical intelligences and bodies.

RAYMI

NATIVE NECTAR- Sacred Dance & Music™

“Raymi” in the old language of the inkas means celebration & joyful expansion.™

A sacred dynamic space for exploration, expressive movement, tribal transformation, divine sweat and celebration.

A unique opportunity to explore movements that are designed to clear the body of heavy energy through the use of ancient Inka Andean tribal energy dance from South America and shamanic dance styles. These sacred movements are fused into one vivid dance experience.

Welcome to a unique, instructive and rich event.

TAWA -Inka Andean Platform website:

 www.tawa.nu