• Home
 • Evenemang
 • Inka Wisdom Workshop & Cacao Ceremony with Inkari

Inka Wisdom Workshop & Cacao Ceremony with Inkari

Inka Workshop & Cacao Ceremony with Inkari

INKA WISDOM WORKSHOP & CACAO CEREMONY

INFORMATION OCH KONTAKT:

Datum: 6 maj 2017
Plats: Yinyoga Life, Kinnegatan 21, Lidköping
Pris: 1150 Sek, Privat healing: 700 Sek
Tid: 11:00 – 18:00
Anmälan till: vanja@yinyogalife.se

Ett unikt tillfälle att ta del av uråldrig visdom från Anderna!

Under en magisk dag kommer vi under ledning av Inkari, shaman från Peru, att delta i en helig kakaoceremoni, få ta emot ljudhealing, utöva energiövningar för balansering och helande, och få information om Inkatraditionen.

 INKA SACRED KACAO CEREMONY: En helig hjärtöppnande och medvetandeexpanderande ceremoni.

Inka- och Mayafolken konsumerade kakao på en mängd olika sätt: i ceremonier, som medicin, för visioner, som afrodisiakum, i ritualer för att öppna hjärtchakrat, få kontakt med högre naturliga frekvenser och expandera medvetande och kreativitet.

Den heliga kakaoceremonin öppnar portaler för att utforska essensen och visdomen i vår verklighet, vi skapar utrymme för kakaoanden att vägleda oss, i enlighet med uråldriga andiska familjetraditioner från Inkaförfäderna i Peru. Ljud, vibration och frekvens från inkainstrument, meditation, dans och andningsövningar förstärker upplevelsen.

Vi sätter kraftfulla intentioner och lär oss hur vi rituellt dricker av det heliga kakaoelixiret för visdom – Gudarnas dryck – och hur den kan användas som ett verktyg för manifestation och balans i våra liv.

I det trygga utrymme som skapas kommer du att träda in i ett levande nätverk av rik och meningsfull utforskning, jordande upplevelser, en förhöjd känsla av kontakt med ett naturligt nätverk av energi och visdom, och se potentialen i din egen kraft.

INKA SOUND HEALING TAWA

I över femtusen år tillverkade olika kulturer i Anderna psyko-akustiska ceremoniella instrument som producerar vibrationer för att expandera medvetandet. När europeerna erövrade marken delades inte kunskapen om de heliga ljudupplevelserna med invaderarna. I hundratals år har denna form av helig ljudhealing varit tyst, i väntan på denna tid i historien att vakna på nytt och delas med världen. Nu får vi tillfälle att ta del av denna unika ljudhealing.

INKARI

Inkari, visdomshållare och officiell representant från Inkasamhället, andisk mystiker, herbalist och healer (fem generationers familjetradition) från Anderna i Peru. Initierad i shamanism (norra och södra traditionerna), visionär, lärare, ljudhealer, coach, författare och artist.

Grundare av TAWA Inka Andean international Platform for awareness.

Inkari har mer än tjugo års erfarenhet och djup kunskap om alternativ visdom, energiarbete och tekniker, och har delat denna kunskap runtom i världen de senaste tio åren. Han har integrerat vetenskap, teknologi, kvantfysik, neurovetenskap, näringslära, frekvens- och ljudapplikationer, resonans, zen, taoism och tantra, för att bygga broar mellan sprititualism och vetenskap, gammal och modern visdom som är grundad och integrerad i våra mentala, emotionella, fysiska, spirituella och energetiska intelligenser och kroppar.

PROGRAM

 • Inkatraditionen, principer, kosmologi och spiritualism
 • De andiska principerna för visdom och harmoni för att uppnå balans i våra liv
 • Tawa Inka energiövningar för balans och helande
 • TAWA CHAKANA inkaritual och initiering: mottagande av de nya energierna, utrensning och rening från visdomskällan
 • Inka ljudhealing, ceremoniell visionär trumcirkel och Native Nectar helig dans
 • Visdom från kakaoanden, Inka Kakaoceremoni

Vi kommer att servera en lättare vegetarisk måltid samt kaffe/te med frukt och rawfoodbollar.

INDIVIDUELLA SESSIONER

 Dagen före och dagen efter ceremonin finns det möjlighet att boka individuella healingsessioner med Inkari. Detta bokas i förväg.

ATT TA MED:

-Vattenflaska
-Instrument, om du vill spela.
-En mugg och en sked till kakaoceremonin.
-Ni är välkomna att ta med gåvor i form av frön, blommor, sötsaker, naturlig rökelse, färsk eller torkad frukt, eller andra organiska produkter som vi alla kan dela på slutet av ceremonin.

FÖRBEREDELSER:
För att kakaodrycken ska ha så stor verkan som möjligt och att utrensningen inte blir så intensiv rekommenderas att du har en lätt diet åtminstone 2 dagar innan eventet, gärna längre. Endast vegetarisk mat, inget socker, inget vitt bröd, inga laktos produkter, ingen alkohol och droger. Ät helst biologisk mat och undvik kemikalier. Istället för socker kan du äta honung eller agave sirap och byt ut salt mot havssalt eller himalayasalt.

Om du tar mediciner eller har någon hjärtsjukdom måste du meddela detta.

Ha gärna på er naturliga kläder som är sköna med bra rörlighet och i ljusa färger (naturliga vita färger, ljusa jordtoner etc) för att synkronisera lättare med kakaoanden.

Evenemanget kommer att hållas på engelska.

VARMT VÄLKOMNA!

____________________________________________________

ENGLISH

INKA CACAO Ceremony- Inka Sound healing journey Sweden 2017

2016 brings to humanity the opportunity to achieve a broad perspective about ourselves and our collective roll and future in the planet.

How aware, open and prepare we are to integrate successfully the diversity of new information, energies and changes coming into our reality?

The Ancient wisdom of the Andean communities, called also Inkas in South America is very alive, rich and powerful and is actively remodeling the limited ideas and unbalanced concepts of our ”modern world”, showing even to our modern science its limited way of perceiving our reality.

The Andean wisdom contains vital information, wisdom, healing and insights to support individuals and collective growing in this times of transformation that we called Pachakutiq (The return of the great cycle). Guiding humanity in the achievement of a life in excellence and harmony.

Program overview

 • * The Inka tradition, principles, cosmology and Spirituality.
 • * Andean principles of wisdom and the Andean science of harmony to achieve balance in our lives.
 • * Tawa Inka energy exercises for balancing and healing.
 • * TAWA CHAKANA Inka ritual and initiation: receiving the new energies, cleansing & purification from the source of wisdom.
 • *Inka sound healing journey, Ceremonial visionary drumming circle & Native NECTAR sacred dance.
 • The wisdom of the Inka Kakao spirit, INKA KAKAO CEREMONY & celebration.

*The participants are welcome to bring gifts to our collective abundance table, in the form of: seeds, flowers, sweets, natural incense, fresh or dry fruits and organic ecological foods to be share together (Organic & natural products are recommended)

Inka energy & sound healing individual sessions

Individual private healing sessions with Inkari will be available before and after the event.

The sessions must be book ahead in time with the respective organizers.

What is Inka Healing?

Inka healing is an ancient system of techniques of the Inka people of the Andes, achieve under thousands of years of pure observation and study of nature.
Living creative energy (ki, Chi, Prana or Kawsay as we called in the Inka ancient language) is manifest in all of creation and the Earth (Pacha Mama), Mountains (Apus), elders Ancestors, helper spirits from nature and animal spirits. Inka healing is an efficient method to remove and transform the heavy energies which causes blockages, through various healing techniques such as extraction, illumination and transmutation (of heavy energy into light), sound vibrational and resonance healing, and energetic rewiring.
Living energy that has been lost can be reclaimed through soul retrieval and energy investiture.
Pedro Inkari, healer/shaman, from a family tradition of five generations, is here sharing this wisdom from the Inka people with us.

INKA SOUND HEALING TAWA
For over five thousand years, different cultures in the Andes produced psycho-acoustically tuned ceremonial Instruments which produce vibrations that induce an expanded state of consciousness different from anything known today. When the European conquistadors entered their land they did not share the sacred sound experience with the invaders. For hundreds of years this sacred sound healing form have remained silent, waiting for this point in history to reawaken and be shared.

What can Inka Healing do for you?

 • Effectively Ground your system with a natural grid of energy, bringing you back to your own power.
 • Prevent, energetical, emotional, physical and Mental illnesses.
 • Remove stagnated heavy energies from your system and release of past blockages and traumatic memory.
 • Empower your creativity and create Joy In Your Life.
 • Develop Your capacity To Give And Receive the natural flow of energy (Love, healing, abundance, wisdom, realization)
  • Helps You reconnect with the natural forces, wisdom of nature and your own self, generating purpose and vitality in life.
 • Open the possibilities for you to identify, feel, understand and see your own life vision.

Sessions duration around 40 min to 1 hr.

INKA SACRED KACAO CEREMONY: An ancient heart-opening & consciousness expanding ceremony.

The Inka and Mayans consumed Cacao in a variety of forms:  in ceremonies, as a medicine, for vision quest, as aphrodisiac and in celebration and rituals to open their hearts, connect with higher natural frequencies & expand their consciousness and creativity.

(We introduced in Scandinavia the first Inka Cacao ceremony 8 years ago and we feel is time to share it in the North again)

The Sacred Inka Cacao (KACAO) ceremony open the portals to explore the subtile essence and wisdom in our reality, we create a suitable space for the Kakao sacred spirit to guide us, according to Andean ancient family tradition from our Inka ancestors from Perú, using also the mystic sounds, vibration and frequency from ancient Inka instruments, meditation, dance, breathing exercises and more.

Setting powerful intentions and learning how the ritualistic drinking of our sacred Cacao elixir of wisdom or the brew of the gods could be use as a manifestation and balancing tool in our lives.

In this sacred safe space you will enter a living network of rich and meaningful exploration, grounding experiences, a heightened sense of connectedness with a natural grid of energy and wisdom, and the potential of your own inner power.

Some of the benefits of Cacao Medicine 

CACAO has been celebrated as the Food of the Gods.

This Magical Bean:
Induces and celebrates LOVE…
Creates a chemical euphoria that fosters a joyful relationship with all living things
Helps to open the heart chakra
Brings culinary joy
Calls forth peace and compassion and lowers stress
Is naturally high in antioxidants
Has aphrodisiac qualities
Stimulates the imagination
Feeds the God/ Goddess-Spirit within You
In short, It’s Heaven on Earth!

About the facilitator:

Inkari

Inkari, wisdom keeper and official ambassador from the Inka community, Andean mystic, hertbalist and healer (Five generations family line tradition) from the Andes in Peru.

Initiated into Shamanism (North & South traditions) Visionary, teacher, sound healer, coach, author and artist.

Founder of TAWA Inka Andean international Platform for awareness.

Inkari have an experience and deep knowledge in the alternative wisdom, energy work and techniques of more than 20 years, sharing this knowledge all around the world the last ten years, integrating also the cutting edge science, technology, information, and tools of quantum physics, Neuroscience, nutrition, frequency and sound applications, resonance, and vibrational modeling, Zen, Taoism, and Tantra, in order to create a bridging platform between spirituality/ science, ancient and modern wisdom that is grounded and integrated in our mental, emotional, physical, spiritual, and energetical intelligences and bodies.

RAYMI

NATIVE NECTAR- Sacred Dance & Music™

“Raymi” in the old language of the inkas means celebration & joyful expansion.™

A sacred dynamic space for exploration, expressive movement, tribal transformation, divine sweat and celebration.

A unique opportunity to explore movements that are designed to clear the body of heavy energy through the use of ancient Inka Andean tribal energy dance from South America and shamanic dance styles. These sacred movements are fused into one vivid dance experience.

Welcome to a unique, instructive and rich event.

TAWA -Inka Andean Platform website:

 www.tawa.nu

admin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *