Healing

Att hitta kraften inom sig        

Det finns många olika former av healing och jag tycker det är viktigt att hitta sitt eget uttryck, sina egna förmågor. Det gäller både för den som ger och den som tar emot. När man ger healing till någon annan är det viktigt att se att det i själva verket är den som tar emot som gör hela jobbet med sig själv. Healern blir bara en kanal för att öppna upp det som redan finns inuti personen. Vi har alla obegränsade möjligheter att hela oss själva, ibland behöver vi bara lite stöd och närvaro på vägen. Finns det villighet att ta emot, tillit och personkemi så finns alla möjligheter för healingen att gå in djupt.

”A healer does not heal you. A healer is someone that holds space for you while you awaken your inner healer, so that you may heal yourself”  ~Maryam Hasnaa~

Den form av healing som jag har i grunden är Reiki. Reiki kommer ursprungligen från Japan och består av två ord: Rei som ungefär kan översättas med gudomlig intelligens/visdom och Ki, livskraften som genomsyrar allt levande. Så reiki kan beskrivas som en helande energi bestående av livskraft som guidas av ett högre medvetande. Den kan inte guidas av sinnet och därför blir den inte beroende av utövarens erfarenhet, den har en egen intelligens vilket gör att den flödar till den del av kroppen där den behövs som mest. När reiki flödar genom en sjuk eller ohälsosam del av kroppen bryter den upp negativa tankar och känslor som samlats där så att Ki kan flöda normalt igen.

Reikienergin är både mild och kraftfull och många upplever en djup avslappning under behandlingen, som sätter igång produktionen av oxytocin. Den utförs på en behandlingsbänk med kläderna på. Jag lägger händerna på eller strax ovanför kroppen enligt ett bestämt mönster av handpositioner, eller så utförs den mer intuitivt.

”När reiki flödar genom en sjuk eller ohälsosam del av kroppen bryter den upp negativa tankar och känslor som samlats där så att Ki kan flöda normalt igen.”

Jag känner mig inte bunden till Reikienergin utan tar till mig olika tekniker som jag antingen intuitivt får till mig eller lär mig av andra healers, och som känns rätt för mig. Shamansk healing ligger mig varmt om hjärtat och jag använder mig gärna av naturkrafter och energin från jord, berg, vatten, eld och luft. Naturen är en oerhört kraftfull helare – prova att gå och sätta dig vid stranden när du känner dig tung i kroppen och tänk dig att du låter vattnet skölja bort all tung energi. Klarheten som kommer av det är helt magisk.

Boka tid