• Home
  • Tagg: muskeltestning

Konkurrens, svartsjuka och avund – upplösning av karma

När vi får mycket avundsjuka riktad mot oss, börjar vi dölja saker och förminska oss för att undvika att andra ska bli avundsjuka på oss. Vi blir rädda för avundsjukan och rädda att bli övergivna av dem vi älskar. Det kan vara triviala småsaker vi döljer, men när det kommer fram väcks en känsla av svek hos de människor vi försökt skydda. Vi blir betraktade med misstro och misstänksamhet och människor vänder sig ifrån oss. På så vis skapar vi det vi är rädda för, att bli övergivna och bortvalda.

Jag har arbetat med att lösa upp karmat och detta är en del av det jag fick till mig.

Karmat kan innehålla känslor av frustration, skuld och förvirring, vilket leder till misstro, obeslutsamhet, bitterhet och övergivenhet. Övergivenheten leder till ånger, beroende och förtvivlan. Har vi en gång blivit rädda för avunden stoppas vår framgång då vi väljer att vara i en offerroll hellre än att få avundsjuka och svartsjuka riktad mot oss, vi gör oss små för att ingen ska tro att vi vill konkurrera med dem. Vi tappar sikte på målet och har ingen känsla för vad vår livsuppgift är. Våra visioner gömmer vi inom oss istället för att uttrycka dem och därmed hjälpa andra. Känslan av ansvar blir missriktad då vi väljer att ta ansvar för andras känslor snarare än det vi egentligen behöver ta ansvar för – vårt eget liv. Vi kan känna skuldkänslor så fort vi mår bra, skuld för att inte lida lika mycket som andra. Vi snappar lätt upp tankar, känslor och trosföreställningar från människor omkring oss, ibland till den grad att vi tappar bort oss själva.

Vi kan ha haft upplevelser i tidigare liv där vi blev uppmärksammade för vår kraft vilket ledde till rädsla, svartsjuka och avund hos andra, vi blev straffade och kanske avrättade. Därför förknippar vi uppmärksamhet med döden. Vi tror att vi fortfarande ska bli straffade om vi mår alltför bra och upplever njutning. Vi kan ha haft upplevelser av att ha blivit bortvalda, övergivna, mist vår trygghet och förlorat både kärlek och pengar.

Det fina är att vi inte längre behöver hålla fast vid karmat.

Jag ser inte på karma som ett straff eller en läxa som vi ska lära oss, utan som en energi eller ett mönster som vi fastnat i på grund av att vi haft traumatiska upplevelser. På grund av situationen vi satt oss i har själen gjort val som hindrar vår utveckling idag. Så länge vi inte aktivt valt om eller löst upp det tidigare valet, så sitter vi fast i den energin. Det spelar ingen roll vilken roll vi är i för tillfället, om vi är förövare eller offer. Vi är i olika ändar av samma energiband. Men vi kan när som helst välja om. Det gäller att hitta ett sätt att kommunicera med sitt undermedvetna och sin innate, som du kanske känner till genom kanaliseringarna av Kryon. Förenklat kan man säga att innate är ditt kroppsmedvetande, din smarta kropp. Karma sitter som en programmering i innate, och för att frigöra karmat behöver du programmera om innate. Det finns flera metoder som kan underlätta din kontakt med innate (t ex muskeltestning, kinesiologi och tapping). Jag använder mig av muskeltestning och det känns direkt i min kropp när jag programmerar om något – ofta börjar det med pirrningar i fötter och ben och när något släpper brukar jag känna det som stickningar i händer och armar. Jag har känslan av att metoden är ett sätt att lära känna innate och att jag förr eller senare kommer kunna kommunicera direkt med innate med mitt medvetna sinne. Precis som du också kommer kunna göra – eller kanske redan gör.